Adatvédelmi nyilatkozat

Alulírott Dent-East kft, 1112 Budapest, Rétkerülő út 51 (a továbbiakban Dent-East Kft) a társaságunkkal meglévő szerződött vagy szolgáltatást igénybe vevő partnerünk (továbbiakban Partner) felé az alábbi nyilatkozatot tesszük:

  1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy a Dent-East Kft és a Partner kapcsolatban szerződésben álló, megrendelő vagy szolgáltatást igénybe vevő harmadik személyek  személyes adatait, mint adatkezelő kezeljük.

Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében a Dent-East Kft-n kívül más személy v szervezet adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési célnál kerül feltüntetésre.

  1. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különös figyelemmel az Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú természetes személyeknek  a személyes adatok kezelése tekintetébentörténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDRP) rendelkezéseire, betartva a tevékenységünket szabályozó hazai speciális, egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó adatkezelési előírásokat is.
  2. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési, mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi szerződött és jövőbeni szerződő,

megrendelő, ill. szolgáltatást igénybe vevő partnereinktől is.

  1. Nyilatkozunk, hogy a Dent-East Kft. mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek,  annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját.
  2. Az adatkezelés során a Dent-East Kft. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyi adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.
  3. Nyilatkozunk tovább. hogy valamennyi, tevékenységünk során csak olyan Partnereket (alvállalkozókat)  veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.
Adatvédelmi nyilatkozat

Dent-East
Tekintse meg Dent-East fogorvosi termékeinket


Kattintson ide
Copyright 2015 © Dent-East Kft. Az oldalt készítette: X-Page